by
by ru en
Аа
Aa Aa Aa

Гарачая лінія

Міністэрства аховы здароўя:

(017) 222-70-80
Упраўленнi аховы здароўя

Мінск:

(017) 285-00-10

Мінская вобласць:

(017) 517-20-25

Брэсцкая вобласць:

‎(0162) 58-09-93

Віцебская вобласць:

(0212) 47-40-70

Гомельская вобласць:

(0232) 75-44-87

Гродзенская вобласць

(0152) 72-13-45

Магілёўская вобласць:

(0222) 27-36-42

Ліцэнзаванне дзейнасці па аказанні псіхалагічнай дапамогі

Агульная інфармацыя па пытаннях ліцэнзавання дзейнасці па аказанні псіхалагічнай дапамогі

згодна нормаў Главы 19 «Дзейнасць па аказанні псіхалагічнай дапамогі» (пункты 183-190) Палажэння аб ліцэнзаванні асобных відаў дзейнасці, зацверджанага Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 01.09.2010г. №450 (далей па тэксце - Палажэнне, зацверджанае Указам)

Ліцэнзаванне дзейнасці па аказанні псіхалагічнай дапамогі (далей - ліцэнзаванай дзейнасці) ажыццяўляецца Міністэрствам аховы здароўя.

Дзяржаўныя органы, іншыя дзяржаўныя арганізацыі, арганізацыі аховы здароўя і ўстановы адукацыі, а таксама пры ўмове аказання псіхалагічнай дапамогі выключна на бязвыплатнай аснове грамадскія аб'яднанні маюць права ажыццяўляць дзейнасць па аказанні псіхалагічнай дапамогі без атрымання ліцэнзіі. Пры гэтым ажыццяўленне такой дзейнасці дапускаецца пры наяўнасці ў работнікаў (служачых), якія непасрэдна аказваюць псіхалагічную дапамогу, вышэйшай медыцынскай, вышэйшай псіхалагічнай альбо вышэйшай педагагічнай адукацыі альбо пры адпаведнасці іх іншым спецыяльным патрабаванням, што вызначаюцца заканадаўствам.

Не маюць права ажыццяўляць ліцэнзуемую дзейнасць юрыдычная асоба, замежная арганізацыя, індывідуальны прадпрымальнік (пункт 184Палажэння, зацверджанага Указам), калі кіраўнік такога юрыдычнай асобы або кіраўнік яго адасобленага падраздзялення, у тым ліку філіяла (далей для мэт гэтай главы - кiраўнiк юрыдычнай асобы), або іх работнікі, кіраўнік прадстаўніцтва замежнай арганізацыі ці яго работнікі, індывідуальны прадпрымальнік або прыцягнутыя iм ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку работнiкi:

 • маюць судзімасць за здзяйсненне наўмыснага злачынства супраць чалавека;

Ліцэнзійнымі патрабаваннямі і ўмовамі, што прад'яўляюцца да суіскальніка ліцэнзіі (пункт 185 Палажэння, зацверджанага Указам), з'яўляюцца наяўнасць на праве ўласнасці, гаспадарчага вядзення, аператыўнага кіравання альбо іншай законнай падставе памяшканняў і абсталявання, неабходных для ажыццяўлення ліцэнзаванай дзейнасці, а таксама для:

 • юрыдычнай асобы - наяўнасць у кiраўнiка, ва ўсіх работнікаў, якія будуць непасрэдна аказваць псіхалагічную дапамогу, вышэйшай псіхалагічнай адукацыі, альбо вышэйшай педагагічнай адукацыі з кваліфікацыяй "Псіхолаг", "Педагог-псіхолаг", "Практычны псіхолаг у сістэме адукацыі", альбо вышэйшай медыцынскай адукацыі з кваліфікацыяй "Урач-псіхолаг", "Медыцынскі псіхолаг", "Клінічны псіхолаг", альбо дыплома аб перападрыхтоўцы на ўзроўні вышэйшай адукацыі па спецыяльнасці "Практычная псіхалогія", "Медыцынская псіхалогія"," Псіхалогія ", альбо дыплома кандыдата альбо доктара псіхалагічных навук, а таксама стажу працы ў галіне практычнай псіхалогіі не менш як 3 гады;;
 • замежнай арганізацыі - наяўнасць у кіраўніка прадстаўніцтва замежнай арганізацыі, ва ўсіх работнікаў дадзенага прадстаўніцтва, якія будуць непасрэдна аказваць псіхалагічную дапамогу, вышэйшай псіхалагічнай адукацыі, альбо вышэйшай педагагічнай адукацыі з кваліфікацыяй "Псіхолаг", "Педагог-псіхолаг", "Практычны псіхолаг у сістэме адукацыі" , альбо вышэйшай медыцынскай адукацыі з кваліфікацыяй "Урач-псіхолаг", "Медыцынскі псіхолаг", "Клінічны псіхолаг", альбо дыплома аб перападрыхтоўцы на ўзроўні вышэйша адукацыі па спецыяльнасці "Практычная псіхалогія", "Медыцынская псіхалогія", "Псіхалогія", альбо дыплома кандыдата альбо доктара псіхалагічных навук, а таксама стажу працы ў галіне практычнай псіхалогіі не менш як 3 гады;;
 • індывідуальнага прадпрымальніка - наяўнасць у яго і прыцягнутых ім у парадку, устаноўленым заканадаўствам, работнікаў, якія будуць непасрэдна аказваць псіхалагічную дапамогу, вышэйшай псіхалагічнай адукацыі, альбо вышэйшай педагагічнай адукацыі з кваліфікацыяй "Псіхолаг", "Педагог-псіхолаг", "Практычны псіхолаг у сістэме адукацыі ", альбо вышэйшай медыцынскай адукацыі з кваліфікацыяй" Урач-псіхолаг","Медыцынскі псіхолаг","Клінічны псіхолаг", альбо дыплома аб перападрыхтоўцы на ўзроўні вышэйшай адукацыі аб спецыяльнасці "Практычная псіхалогія", "Медыцынская псіхалогія", "Псіхалогія", альбо дыплома кандыдата альбо доктара псіхалагічных навук, а таксама стажу работы ў галіне практычнай псіхалогіі не менш як 3 гады.

Лицензионными требованиями и условиями, предъявляемыми к лицензиату (пункт 186 Положения, утвержденного Указом), являются:

 • соблюдение лицензионных требований и условий, указанных в пункте 185 настоящего Положения;
 • соблюдение требований и условий, установленных нормативными правовыми актами, регулирующими лицензируемую деятельность;
 • осуществление лицензируемой деятельности в местах, указанных в лицензии;
 • представление в Министерство здравоохранения информации о смене руководителя юридического лица, работников, непосредственно оказывающих психологическую помощь, в течение месяца со дня назначения указанных лиц на соответствующую должность;
 • наличие договоров на оказание психологической помощи (в случаях, предусмотренных законодательством), книги регистрации данных договоров, документа, устанавливающего тарифы на оказание лицензируемой деятельности, определяемые в соответствии с законодательством, иных документов, подтверждающих факт оказания возмездных услуг согласно законодательству.

Парадак вядзення кнігі рэгістрацыі дагавораў на аказанне псіхалагічнай дапамогі вызначаецца Міністэрствам аховы здароўя (глядзець пад загалоўкам «Інструкцыя па вядзенні кнігі дагавораў на аказанне псіхалагічнай дапамогі)

Да прыняцця рашэння па пытаннях ліцэнзавання Міністэрства аховы здароўя мае права правесці ацэнку адпаведнасці магчымасцей суіскальніка ліцэнзіі ліцэнзійным патрабаванням і ўмовам.

Указаная ацэнка праводзіцца камісіяй па пытаннях ліцэнзавання дзейнасці па аказанні псіхалагічнай дапамогі, парадак утварэння, арганізацыя дзейнасці і паўнамоцтвы якой вызначаюцца Міністэрствам аховы здароўя.

Грубыми нарушениями законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий являются (пункт 190 Положения, утвержденного Указом):

 • введение граждан в заблуждение относительно целей оказываемой психологической помощи, нарушение норм профессиональной этики, что подтверждается заключением комиссии по вопросам лицензирования деятельности по оказанию психологической помощи;
 • нанесение вреда жизни и (или) здоровью потребителя психологической помощи, что подтверждается вступившим в законную силу приговором, решением, определением или постановлением суда;
 • отсутствие договоров на оказание психологической помощи (в случаях, предусмотренных законодательством), книги регистрации данных договоров;
 • несоответствие установленным лицензионным требованиям и условиям, указанным в абзацах втором-четвертом пункта 185;
 • осуществление лицензируемой деятельности в местах, не указанных в лицензии.

Карысныя рэсурсы

Адміністрацыйныя рэсурсы